Klachten 

Flevomentor streeft ernaar om zo goed mogelijk het mentorschap naar eer en geweten uit te voeren. Desondanks kan het voor komen dat u niet tevreden bent over bijvoorbeeld een gemaakte beslissingen of de aangeboden hulp.

Tijdens de intakeprocedure wordt de betrokkene gewezen op de aanwezigheid van de klachtenprocedure en zal worden benoemd dat een klacht schriftelijk moet worden ingediend bij Flevomentor. Dit mag per mail of per post. Contactgegevens staan onder aan deze tekst.

Klachtbehandeling 

De klager zal binnen vijf werkdagen, schriftelijk of digitaal, een ontvangstbevestiging krijgen van Flevomentor. De mentor zal een onderzoek instellen naar de klacht en desgewenst (juridisch) advies inwinnen. De klacht en het rapport van het onderzoek, zullen binnen zes weken na het versturen van de ontvangstbevestiging aan de klager kenbaar worden gemaakt.

Klachtafhandeling 

De mentor zal de klacht en de uitkomsten van het onderzoek binnen zes weken na het versturen van de ontvangstbevestiging bespreken met de klager. Mocht de klager niet tevreden zijn met de uitkomst van dit gesprek dan kan hij een klacht indienen bij de kantonrechter.