De tarieven worden jaarlijks vastgesteld door de overheid. 

Er zijn twee soorten mentorschap:

1. Het standaard mentorschap 

  • Per maand betaalt u een vast tarief inclusief BTW.
  • Het is wettelijk bepaald dat Flevomentor voor dit bedrag maximaal 17 uur per jaar mag besteden.

2. Het mentorschap na jeugdhulp (18-23)

Dit is mentor zijn van een persoon in de leeftijd van 18 t/m 23 jaar die jeugdhulp heeft gehad in verband met een psychisch of psychosociaal probleem, psychische stoornis, gedragsproblemen of een verstandelijke beperking.

  • Per maand betaalt u een vast tarief inclusief BTW.
  • Het is wettelijk bepaald dat Flevomentor voor dit bedrag maximaal 22 uur per jaar mag besteden.
  • Vergoeding van mentorschap na jeugdhulp moet vastgelegd zijn in een beschikking of machtiging van de rechtbank.

Voor beide typen mentorschap geldt: 

  • Bij de start van het mentorschap worden zogeheten aanvangskosten gerekend: Dit is een eenmalig bedrag wat wordt toegekend na machtiging van de rechtbank.
  • Wanneer de betrokkene verhuist en de mentor verricht hiervoor werkzaamheden, dan kan eenmalig een vaststaand bedrag worden gerekend, na machtiging van de rechtbank.
  • Het maandelijkse tarief is inclusief administratie(kosten), reistijd en reiskosten.

 

Bijzondere bijstand

Wanneer u een minimaal inkomen heeft (denk aan een bijstands- of WA-jong uitkering) heeft u grote kans om in aanmerking te komen voor een gedeeltelijke en soms zelfs gehele vergoeding van de kosten vanuit de Wet Bijzondere Bijstand.

Griffiekosten

De griffiekosten voor de aanvraag van een mentorschap zijn c.a. €83,- en dienen door u of door de aanvrager betaald te worden.

Griffiekosten betaald door voogd

Wanneer mentorschap aangevraagd wordt voor iemand die nog geen 18 is en onder voogdij staat van een Gecertificeerde Instelling, dan worden griffiekosten vaak door deze instelling vergoed.

Geen financiële verrassingen

Tarieven zijn forfaitair. Dit betekent dat alle kosten die de mentor maakt binnen het tarief moeten vallen. Slechts in zeer uitzonderlijke gevallen kent de kantonrechter extra vergoeding toe. De mentor mag geen extra gelden vragen of aannemen voor zijn diensten.