Maakt u zich zorgen over een kwetsbare cliënt of naaste?

Kan deze persoon niet goed overzien wat de gevolgen van persoonlijke beslissingen zijn?

Zijn er onvoldoende betrouwbare mensen om deze persoon te helpen?

Indien ja, overweeg mentorschap. Een mentor kijkt mee en helpt waar nodig.

Neem contact op voor meer informatie.

Overweegt u de aanvraag van een mentor? Overleg met ons en we helpen u graag verder. Verwacht u ook bewindvoering nodig te hebben? We zorgen voor een gecombineerd verzoek naar de rechtbank.

Veelgestelde vragen

Een mentor helpt bij persoonlijke beslissingen. Een bewindvoerder beheert het geld van de betrokkene. Het komt voor dat een mentor en een bewindvoerder samenwerken. Zo zijn de persoonlijke en financiële belangen goed geregeld.

Als de persoon tijdelijk of langdurig niet in staat is om beslissingen te nemen over zijn persoonlijk welzijn, kunnen er zaken mis gaan. Dit brengt het welzijn van die persoon in gevaar.

Een mentor helpt bij persoonlijke beslissingen. Een bewindvoerder beheert het geld van de betrokkene. Het komt voor dat een mentor en een bewindvoerder samenwerken. Zo zijn de persoonlijke en financiële belangen goed geregeld.

Mentorschap is er voor vier groepen mensen:

  1. Na jeugdhulp
  2. Bij een verstandelijke beperking
  3. Bij psychiatrische problematiek
  4. Bij dementie

Mentorschap wordt aangegaan voor 5 jaar of een kortere periode. Na 5 jaar toetst de kantonrechter of mentorschap nog nodig is. Tussentijds kan mentorschap stoppen als de betrokkene dat wil en de kantonrechter instemt.

Mentorschap stopt als de kantonrechter daarmee instemt. De betrokkene of de mentor kan daarvoor een verzoek indienen bij de rechtbank. Ook stopt mentorschap bij het overlijden van de betrokkene.

De rechtbank bepaalt ieder jaar wat de kosten voor mentorschap zijn. Dit is na te lezen op de website van de Rijksoverheid. Als de betrokkene geen geld heeft om mentorschap te betalen, dan komt de betrokkene wellicht in aanmerking voor bijzondere bijstand.

De betrokkene zelf kan mentorschap aanvragen. Ook familieleden, een verwijzer, behandelaar of begeleider kan dit ook doen. Wanneer de betrokkene nog geen 18 is, kan de voogd mentorschap aanvragen. Flevomentor helpt bij de aanvraagprocedure.

U kunt ons mailen of bellen. Dan komen we snel voor een kennismakingsgesprek. We horen en zien dan wat de vraag is van de betrokkene. Samen vullen we de formulieren in voor de aanvraag naar de rechtbank.

De mentor wacht op de uitspraak van de rechter. Dan kan hij aan het werk. De mentor praat met de betrokkene en overlegt wat nodig is. Men leert elkaar kennen. De mentor neemt ook contact op met belangrijke mensen om de betrokkene heen. De mentor verzamelt informatie en vraagt verslagen op. De mentor zorgt dat belangrijke zaken geregeld worden.

De mentor schrijf elk jaar een verslag naar de rechtbank. Dit verslag wordt besproken met de betrokkene. De rechtbank controleert of de mentor zijn werk goed heeft gedaan. Ook wordt de mentor gecontroleerd door een accountant. Die ziet toe of belangrijke werkprocessen goed geregeld zijn en of de mentor de juiste papieren heeft. De mentor moet bijscholing volgen.

De mentor moet een klachtenregeling hebben. Daarin staat wie kan klagen en hoe dit gebeurt. De mentor moet alle klachten melden aan de rechtbank en de accountant die de controle uitvoeren op het werk van de mentor.