Informatie van de overheid

Mentorschap en bewindvoering zijn door de overheid ingesteld om de kwetsbare mens te beschermen. De overheid heeft hiervoor de volgende informatie beschikbaar gesteld:

Voor de aanvraag mentorschap en/of bewindvoering moeten formulieren ingevuld worden door de betrokkene en diens familieleden:

Flevomentor helpt u indien gewenst bij de aanvraag en het invullen van de formulieren.

Stappenplan

Een betrouwbare mentor heeft een klik met de betrokkene. Het is goed dat ze kennis maken. De mentor vraagt wat de betrokkene wil. Of hoort dat van mensen om de betrokkene heen. De betrokkene en de mentor zeggen dat ze samen willen werken.

Het aanvraagformulier is gemaakt door de rechtbank. Hierop moeten alle gegevens komen. Met dit formulier en de bijlagen beoordeelt de rechtbank of de aanvraag in behandeling wordt genomen.

Het verzoek voor mentorschap wordt ondersteund door een akkoordverklaring. Hiermee geven familieleden aan dat ze het goed vinden dat er een mentor komt. Als familieleden dat niet willen, hoeft het niet. Familie kan ook aangeven dat ze het er niet mee eens zijn.

Er moet een medische verklaring bijgevoegd worden. Dit is een verklaring van een dokter. Of een onderzoeksverslag. Bijvoorbeeld een IQ test. In de verklaring moet staan dat de betrokkene hulp nodig heeft bij het maken van beslissingen. Er kan ook een plan van hulpverlening meegestuurd worden.

Alle formulieren worden naar de rechtbank gestuurd. De mentor voegt er een bereidverklaring bij. Hiermee geeft hij aan dat hij mentor wil worden. Nu is het wachten tot de rechtbank de aanvraag in behandeling neemt. Er komt dan een brief met een datum waarop iedereen voor een zitting naar de rechtbank moet komen.

Er is een zitting gepland. De belanghebbenden krijgen een uitnodiging. U kunt ook schriftelijk reageren op het verzoek. U stuurt uw reactie dan naar de rechter. Tijdens de zitting hoort de rechter alle partijen. Is mentorschap echt nodig? Is iedereen het ermee eens? En wat is het plan?

De uitspraak komt op papier. Dit is een beschikking. Hierin staat of de rechter het verzoek heeft toegewezen of niet. Als het verzoek is toegewezen kan mentorschap starten. Tegen de uitspraak kan in hoger beroep gegaan worden.