Is de kwetsbare betrokkene klaar om 18 jaar te worden? 

N.b.: er wordt uitgegaan van iemand met een verstandelijke beperking en/of bijkomende problematiek.

PDF: Checklist Meerderjarigheid

Persoonlijk

 • Eigen bankrekening
 • Eigen DigID
 • Eigen Zorgverzekering
 • Eigen W.A. verzekering
 • Eigen uitvaartverzekering

Dagbesteding geregeld? 

 • School
 • Werk
 • Dagbesteding

Netwerk ook beschikbaar na 18e verjaardag? 

 • Persoonlijk netwerk
 • Ambulante hulpverlening

Wettelijke vertegenwoordiging geregeld? 

 • zorginhoudelijk: 1e contactpersoon of mentor
 • financieel: budgetbeheerder of bewindvoerder

Inkomsten geregeld? 

 • Uit werk
 • Studiefinanciering (DUO) of studietoelage
 • Uitkering
 • Wajong
 • Ouders geïnformeerd over onderhoudsplicht tot 21 jaar?
 • Wie vraagt toeslagen aan met betrokkene?

Voor jeugdzorgwerkers: Dossier op orde? 

 • Afsluitrapportage geschreven
 • Diagnostiek niet ouder dan 2 jaar
 • Verslagen hulpverlening niet ouder dan 1 jaar
 • Contactgegevens netwerk betrokkene
 • 18+ Plan gemaakt
 • Indicaties lopen tenminste half jaar door na 18e verjaardag of (in geval van WMO / Wlz of Beschermd Wonen) zijn in aanvraag
 • UWV aanvraag doelgroepregister / beschut werk / Wajong gedaan
 • Verblijfsvergunning

Diversen

 • Ouders geïnformeerd over onderhoudsplicht tot 21 jaar?
 • Betrokkene geinformeerd over stemrecht en donorregistratie?
 • Wellicht moeten er nog zaken rondom een testament, erfenis of vermogen van de cliënt geregeld worden.
 • Bij wonen in instelling: Betrokkene geïnformeerd over eigen bijdrage CAK en waskosten?
 • Bij PGB gelden: Is financieel beheer geborgd?

 • Kan betrokkene het komende jaar wonen en werken waar hij nu verblijft?
 • Met de juiste hulp en begeleiding?
 • Heeft u risico’s goed afgedicht?
 • Kunt u hiermee voorkomen dat de betrokkene schulden maakt of beslissingen neemt die de stabiliteit van zijn leven niet ten goede komt?
 • Heeft de betrokkene voldoende, betrouwbaar en pro-sociaal netwerk om op terug te vallen?

Yes? Fijn! De overgang naar de volwassenheid zal in dit geval hopelijk soepel verlopen! Bedankt!